Rúška nám darovali aj divadelníci

V piatok 03.04.2020 nám DAB v Nitre v zastúpení pána riaditeľa Ing. Jaroslava Dóczyho, PhD. darovalo 200 kusov ušitých farebných ochranných rúšok, pre našich prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov ZpS ZOBOR. Touto cestou sa mu chceme v mene celého zariadenia poďakovať.

 Ďakujeme