Aj my si šijeme rúška – očami klientov

V tejto komplikovanej dobe, keď sme prenasledovaní koronavírusom a riešením je samozrejme karanténa, sme my klienti Zariadenia pre seniorov „ZOBOR“ malá skupinka manželka Eleonóra a Vlastimil Mackovi, Júlia Porubská a Ľudmila Hudecová našli v spolupráci s MsÚ Nitra možnosť využiť účelne čas a venujeme sa doobeda výrobe hygienických rúšok pre naše zariadenie a poobede pri peknom počasí robíme úpravy kvetinovej záhrady zariadenia.

RÚŠKA šijeme z materiálu, ktorý nám dodáva MsÚ Nitra a každý, kto má doma staré nepotrebné zásoby nití, gumičiek, pásky atď. nás materiálne podporuje. Veľmi príjemná je podpora osobná a tú sme dostali 23.3.2020 pri návšteve primátora mesta Nitry pána Mareka Hattasa a pani riaditeľky SZSS Nitry v.z. Nadi Šimovej. Príjemné krátke stretnutie priamo v dielni nás všetkých potešilo a aj pán primátor nám priniesol ďalší materiál na výrobu rúšok tak, aby klienti mali každý po dvoch kusoch na výmenu pri opratí a žehlení náhradných.

Napísal: pán Vlastimil Macek, klient