Posedenie klientov pri speve

Dňa 11.09.2019 sa v priestoroch Zariadenia pre seniorov na Zobore uskutočnilo posedenie klientov, spojené s počúvaním a spievaním ľudových piesní. Ako sólistka sa predstavila klientka pani Mária Iringová, ktorá pod odborným vedením sociálnej pracovníčky celú akciu moderovala a sama zaspievala tiež zmes pekných melódií. K príjemnej atmosfére prispeli aj ostatní klienti, ktorí si tiež zanôtili známe slovenské ľudové piesne. Akcia sa stretla s veľkým záujmom so strany zúčastnených klientov a veríme že podobná pekná akcia sa zopakuje aj v budúcnosti.

Mgr. Alena Banásová