Stretnutie klientov a sociálnych pracovníkov zo zariadení sociálnych služieb mesta Nitry

Dňa 10.04.2019 sa v priestoroch Zariadenia pre seniorov na Janského ul. v Nitre konalo stretnutie klientov a sociálnych pracovníkov zo zariadení sociálnych služieb mesta Nitry. Stretnutie v rámci „tvorivého dopoludnia“ sa nieslo v znamení príprav na veľkonočné sviatky. Témou príjemne strávených chvíľ bol tréning motorických zručností klientov pri príprave „Veľkonočného kuriatka“.

Za účasť ďakujeme klientom a zamestnancom ZSS Borinka, ZSS Nitrava a Promeritae Quieti sv. Svorada v Nitre.

Veríme, že si so spoločného stretnutia naši hostia odniesli množstvo príjemných zážitkov.