Vystúpenie detí zo ZŠ Kráľa Svätopluka

Dňa 28.3.2019 sa v priestoroch Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby na Janského ul.7 v Nitre uskutočnilo vystúpenie detí zo ZŠ Kráľa Svätopluka v Nitre. Pre našich klientov si deti pripravili bohatý kultúrny program. Tancovali, spievali a recitovali básne. V priestoroch Átria vládla príjemná atmosféra.