Svetový deň povedomia o autizme

5. apríla 2016 sa uskutočnilo v Starom Biskupskom Hostinci na Sihoti v Nitre slávnostné odovzdávanie cien víťazom výtvarnej súťaže “Cena Stanislavy Batelovej Michalčekovej”  pod názvom  Výtvarné talenty III. Výstava prebiehala v dňoch 5. 4. do 8. 4. 2016.
Denný stacionár pre ľudí postihnutých autizmom sa dňa 7. 4. 2016 zúčastnil tejto výstavy, ktorá je sprievodným podujatím Svetového dňa povedomia o autizme.

Súťažná výstava “Výtvarné talenty III.” predstavuje širšej nitrianskej verejnosti výtvarné nadanie a kreativitu hendikepovaných žiakov v konfrontácii s talentom autistky Michaely Batelovej – dcéry nebohej akad. mal. Stanislavy Batelovej Michalčekovej.

Michaela Batelová navštevuje Denný stacionár pre ľudí postihnutých autizmom v Nitre, má výnimočný výtvarný talent, ktorý zdedila po svojich rodičoch.  Je to 27 ročná umelkyňa, ktorá sa venuje najmä kresbe fixkou. Jedná sa o výnimočný jav u ľudí s autizmom, nakoľko autizmus veľmi poškodzuje predstavivosť a fantáziu, čo do určitej miery sťažuje tvorivosť jedinca. Jej matka, akad. mal. Stanislava Batelová Michalčeková, ju však napriek všetkým úskaliam, ktoré sa s autizmom objavujú, dokázala priviesť k výtvarnému umeniu. Bola nielen skvelou matkou, umelkyňou, ale vo svojom ranom období aj výtvarnou pedagogičkou.