Červený kríž – zásady prvej pomoci

V septembri mali naši klienti príležitosť vypočuť si prednášku a taktiež si prakticky vyskúšať zásady prvej pomoci za odborného dozoru lekárky Červeného kríža. Klienti vďaka tejto prednáške nadobudli základné poznatky o tom ako správne podať umelé dýchanie, zafixovať zlomeninu a.i.

 

Obrázok 1562 Obrázok 1576 Obrázok 1578 Obrázok 1593 Obrázok 1602