Literárno-hudobné okienko pre seniorov

Pracovníčky z mestskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre, organizujú v našom zariadení raz do mesiaca literárno – hudobné posedenia, ktoré sú zamerané na život a dielo známych literárnych autorov a spevákov. Cieľom týchto stretnutí je priblížiť klientom rozmanitú ponuku tvorby slovenských aj zahraničných autorov.

 

Obrázok 1714 Obrázok 1727 Obrázok 1716 Obrázok 1719 Obrázok 1730