Začali sa tréningy pamäti

V stredu 10. októbra o 15:30 sa konala prvá hodina Tréningov pamäti, aktivity organizovanej v rámci projektu Mosty medzi generáciami. Tréningy pamäti sú programom zameraným na prevenciu alzheimerovej choroby, ktorý preverí a precvičí krátkodobú i dlhodobú pamäť našich seniorov a pomôže im osvojiť si techniky, vďaka ktorým budú môcť svoj mozog udržiavať v dobrej kondícii aj po skončení tréningov.

 

Tréningy sa konajú priamo v našom zariadení raz do týždňa v rozsahu 60 minút pod vedením odbornej lektorky pani Sabiny Barantalovej.