Návšteva detí zo Žiackeho parlamentu Domino

Deti zo Žiackeho parlamentu DOMINO prišli v januári zaželať klientom všetko dobré do Nového roku. Títo mladí ľudia navštívili naše zariadenie aby klientom spríjemnili deň novoročnými vinšami, hudbou a spevom a aby sa zároveň dozvedeli čo najviac o živote seniorov v zariadení pobytových sociálnych služieb. Zúčastnili sa spolu s nimi na voľno-časových aktivitách, ktorých program pre našich klientov sami pripravili. Spolu s našimi klientmi sa porozprávali na rôzne témy, zahrali si s nimi spoločenské hry a pripravili pre nich aj nenáročné súťaže.

 

IMG_2574 IMG_2587 IMG_2597 IMG_2599 IMG_2600 IMG_2608 IMG_2616