Veľká noc je takmer tu

Pri príležitosti blížiacich sa veľkonočných sviatkov sa 21. marca 2013 konala v našom zariadení beseda s manželmi Dankovca. Poetka pani Mária Danková rozveselila našich seniorov rozprávaním o zvykoch a tradíciách Veľkej noci, pán Dušan Danko im zase zarecitoval a zaspieval. Seniori mali tiež možnosť prezrieť si ukážku tradičných i moderných spôsobov zdobenia veľkonočných vajíčok.

 

Oznam

Uznesením č. 318/2012-MZ zo dňa 28.11.2012 Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo zánik príspevkovej organizácie Zariadenie pre seniorov ZOBOR, so sídlom Jánskeho 7, 949 01 Nitra (IČO 42202124) zlúčením s príspevkovou organizáciou Správa zariadení sociálnych služieb, so sídlom Baničova 12, 949 12 Nitra (IČO 37966456) s účinnosťou ku dňu 31.12.2012 s tým, že všetky práva a povinnosti zaniknutej príspevkovej organizácie prechádzajú dňom zániku na nástupnícku príspevkovú organizáciu a určilo ako právneho nástupcu príspevkovú organizáciu Správu zariadení sociálnych služieb, so sídlom Baničova 12, 949 12 Nitra (IČO 37966456).