Verejné obstarávanie – ARCHÍV

Zákazky podľa § 9 odstavec 9 zákona o VO 1. Q 2014 zverejnené 4. apríla 2014

Vyhod.VO-internet SZSS-zelenina zverejnené 28.04.2014

Vyhod.VO-internet SZSS-zemiaky zverejnené 28.04.2014

Vyhod.VO-internet SZSS-kancel.potr zverejnené 15. apríla 2014

Vyhod.VO-internet SZSS-tonery zverejnené 24. marca 2014

Vyhod.VO-internet SZSS-hydina zverejnené 24. marca 2014

Zákazky podľa § 9 odstavec 9 zákona o VO 4. Q 2013 zverejnené 23. december 2013

Zákazky podľa § 9 odst. 9 zákona o VO 3. Q 2013 zverejnené 16. október 2013

Zákazky s nízkou hodnotou 2. Q 2013 zverejnené 2. august 2013

Zákazky s nízkou hodnotou 1. Q 2013 zverejnené 28. marec 2013

Vyhod.VO-internet SZSS-hr.tovar zverejnené 17. marca 2014

Vyhod.VO-internet SZSS-pekár.výr zverejnené 24.februára 2014

Hrubý tovar- výzva2014 zverejnené 24.februára 2014

formulár § 136 ods.9písm.d) strav. pouk.-krit.2014 zverejnené 13. február 2014

Kancel potreby-príl č 1 (1)2014 zverejnené 12. február 2014

Kancel.potr.- výzva 2014 zverejnené 12. február 2014

Tonery- výzva 2014 zverejnené 10. február 2014

Hydina- výzva2014 zverejnené 10. február 2014

formular § 41strav.lístky-kritér.2014 zverejnené 5. február 2014

form.§ 136 ods.9písm.c) strav.pouk.2014 zverejnené 5. február 2014

formular § 41strav.lístky-ostat.2014 zverejnené 5. február 2014

Pekár. výr.- výzva2014 zverejnené 21. január 2014

Vyhod.VO-internet SZSS-oprava EPS zverejnené 5. december 2013

Vyhod.VO-internet SZSS-oprava cesty zverejnené 5. december 2013

Oprava EPS-výzva SZSS-2013 zverejnené 22. november 2013

Vyhod.VO-internet SZSS-výmena okien zverejnené 19. november 2013

Vyhod.VO-internet SZSS-škrabka zverejnené 7. november 2013

Vyhod.VO-internet SZSS-staveb.zmeny kuch. zverejnené 24. október 2013

Oprava príjazd.komunik.-výzva SZSS-2013 zverejnené 15. október 2013

Škrabka na zem.-výzva SZSS-2013 zverejnené 14. október 2013

Výmena okien-výzva SZSS-2013 zverejnené 15. október 2013

formulár § 136 ods.9písm – plyn zverejnené 24. september 2013

Vyhod.VO-internet SZSS-OPP zverejnené 11. september 2013

formulár § 136 ods.9písmd-plyn kritériá zverejnené 9. september 2013

OPP-výzva SZSS-2013 zverejnené 3. september 2013

formulár § 136 ods.9písm-dovávka plynu zverejnené 27. august 2013

formular § 41plyn-kritéria zverejnené 27. august 2013

formulár § 136 ods.9písm-mäso zverejnené 27. august 2013

formular § 41plyn-ostatné zverejnené 26. august 2013

formulár § 136 ods.9písm.d_ maso-kritéria zverejnené 8. august 2013

formulár § 136 ods.9písm.c_ maso-ostatné zverejnené 30. júl 2013

formular § 41Maso-kritéria zverejnené 30. júl 2013

formular § 41Maso zverejnené 26. júl 2013

Stravné lístky 1 zverejnené 15. júl 2013

Stravné lístky zverejnené 2. júl 2013

Stavebnotechnické zmeny kuchyne ZpS Zobor zverejnené 2. júl 2013

Mrazené-výrobky-výzva-zák.s-níz.hodn_.2013 zverejnené 16. október 2013

Vyhodnotenie VO zverejnené 29. október 2013

Vyhodnotenie VO – mäso a mäsové výrobky zverejnené 22. november 2013

Zákazky s nízkou hodnotou 2012

Zákazky s nízkou hodnotou 4.Q 2012

I N F O R M Á C I A podľa § 41 ods. 1 a § 136 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

form.§ 136 ods.9písm.e) strav.pouk.2014 zverejnené 7. marec 2014

formulár § 136 ods.9písm.d) strav. pouk.-krit.2014 zverejnené 24. február 2014

Stravovacie služby – stravné poukážky, informácia podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO zverejnené 5. február 2014

Stravovacie služby – stravné poukážky, informácia podľa § 136 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO zverejnené 5. február 2014

formular § 41strav.lístky-ostat.2014