Seniori v akcii 2012

Do aktivít a projektov spojených s Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami sa zapojili aj príslušníci Mestskej polície v Nitre. Projekt „Seniori v akcii“, realizovaný s finančnou podporou Rady vlády pre prevenciu kriminality, zahŕňa besedy so seniormi na tému „Už nebudem obeťou“. Takúto besedu realizovanú príslušníčkou Mestskej polície v Nitre sme v stredu 7. novembra 2012 pripravili aj pre klientov nášho zariadenia.

 

Príslušníčka Mestskej polície Nitra odovzdala našim klientom mnoho rád ako chrániť seba a svoj majetok, poradila im ako sa vyhnúť mnohým nebezpečným situáciám a tiež ako postupovať a brániť sa v prípade, že by sa dostali do nebezpečnej situácie. Na základe svojich bohatých skúseností a tiež na základe príbehov seniorov sa snažila poukázať hlavne na to, aby seniori venovali dostatok pozornosti vlastnej bezpečnosti.

 

Každý účastník besedy bol obdarovaný reflexnou páskou, perom a taktiež boli k dispozícii informačné letáčiky o danej téme.

 

 
 
<<< návrat do fotogalérie