Vystúpenie študentov Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre

Dňa 12.12.2018 – v čase adventu – navštívili Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby na Jánskeho ul. 7 v Nitre, študenti Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre. Svojím bohatým kultúrnym programom potešili našich seniorov. Vládla krásna predvianočná atmosféra, klienti počúvali vianočné koledy, spievali spolu so študentmi, s ktorými si aj zatancovali.

Na záver ponúkli študenti klientov zariadenia vianočným pečivom, ktoré pre nich s láskou doma napiekli.

Veríme, že takáto pekná akcia sa zopakuje aj v budúcom roku.

Úprimne ďakujeme