Vianočná kapustnica ZpS a ZOS Zobor

Dňa 19.12.2018 sa uskutočnila v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby na Jánskeho ul. 7 v Nitre spoločenská akcia – Vianočná kapustnica. Súčasťou tejto milej akcie bolo aj vystúpenie klientov zariadenia na vianočnej besiedke s bohatým kultúrnym programom, ktorý pozostával z pásma vianočných piesní, prednesu básne so zimnou tematikou, čítaním zvykov a tradícií na Slovensku a scénkou o Vianociach.

Atmosféru klientom spríjemnilo aj hudobné vystúpenie DUA Ego & Laco, ktoré svojimi melódiami vyčarovalo na tvárach klientov úsmev a postaralo sa o dobrú náladu. Mnohí z nich si aj zaspievali a zatancovali.

Veríme, že takáto pekná akcia sa zopakuje aj v budúcom roku.

Úprimne ďakujeme