Vystúpenie Róberta Kazíka

Dňa 17.10.2018 sa uskutočnil hlavný program mesiaca úcty k starším. Do zariadenia prišiel rozveseliť klientov spevák Robo Kazík. Pohybovo zdatní klienti mali možnosť zatancovať si. Klientom bolo podávané malé občerstvenie. Vystúpenie malo veľký úspech.

e