Olympiáda seniorov ZpS a ZOS

Zamestnanci úseku pobytových sociálnych služieb zorganizovali pre klientov zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby 1. ročník Olympiády.
Olympiádu slávnostne zahájila vedúca úseku PhDr. Valábiková. Klientov a zamestnancov privítal moderátor podujatia Mgr. Ondrej Hečko. Do súťažných disciplín, ktorými boli slalom medzi kužeľmi, hod loptičkou do vedra, zhadzovanie kolkov, prelievanie vody do vedra, čuchové a chuťové vnemy a vedomostná súťaž: „poznáš svoje mesto“ sa aktívne zapojilo 25 klientov a na základe výzvy aj vedúca úseku a zamestnanci Mgr. Klučková, Mgr. Šaláteková, Mgr. Tóthová, Mgr. Krenická, Mgr. Pukanová, Bc. Vörösová a Mgr. Hečko. Pre súťažiacich z radov klientov boli pripravené aj vecné ceny, pre troch najlepších bola pripravená deka (1. miesto), fotorámik (2. miesto) a dekoratívna krabička (3. miesto). Súťažiacich z radov tak klientov ako aj zamestnancov všetci intenzívne povzbudzovali.
Za absolvované disciplíny boli súťažiacim prideľované body, na základe ktorých sa stanovilo záverečné poradie nasledovne: 1. miesto pani Edita Vágnerová, 2. miesto pán Lacko Dőrr, 3. miesto pani Mária Iringová. Na záver nielen na počesť víťazov, ale aj všetkých zúčastnených odznela pieseň od skupiny Queen – We are the champions.
Na záver vedúca úseku PhDr. Valábiková srdečne poďakovala všetkým zúčastneným súťažiacim, povzbudzujúcim aj organizátorom tohto milého podujatia.