Seniori v akcii

Do aktivít a projektov spojených s Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami sa zapojila aj Mestská polícia Nitra. Projekt „Seniori v akcii“, realizovaný s finančnou podporou Rady vlády pre prevenciu kriminality, zahŕňa besedy so seniormi na tému „Už nebudem obeťou“.
 
Takúto besedu realizovanú príslušníčkou Mestskej polície v Nitre sme v stredu 7. novembra 2012 pripravili aj pre klientov nášho zariadenia.

 

 
 
Celý článok s fotografiami >>>