Prechádzka pri rieku

Dňa 4.5.2023 sa konala aktivita s názvom ,,Promenada “, ktorú mala v réžii Mgr. Ingrid Košíková za spoluúčasti Kataríny Balázsovej. Cieľom bolo prejsť sa od nášho zariadenia po OC Promenada, kde si prijímatelia sociálnych služieb mohli vychutnať krásny výhľad na Nitriansky hrad, vidieť životný štýl a architektúru modernej doby. Ako odmenu sme si užili posedenie na letnej terase, kde sme si v príjemnom prostredí a za ideálneho počasia vychutnali skvelú kávu a koláčik.

Podstatou tejto aktivity bola integrácia klientov do modernej spoločnosti , spojená s príjemným zážitkom a pobytom na čerstvom vzduchu. Pocit a uvedomenie si, že sú stále našou dôležitou súčasťou, v nich vyvoláva pozitívne emócie, vďaka ktorým sa cítili plnohodnotne a uvoľnene. Táto skúsenosť im pomohla otvorene diskutovať, prehĺbiť vzájomné vzťahy, pomáhať si a podporovať sa. Je dôležité spomenúť, že resocializácia prijímateľov sociálnych služieb má významný vplyv na ich psychické zdravie a vnímanie seba samého, ako podstatnú súčasť našej spoločnosti.

Cieľom tohto spoločne stráveného času, bola teda nie len fyzická aktivita, spojená s odhodlaním, sebazaprením a prekonaním sa, ale rovnako aj sociálna rehabilitácia, ktorá hrá veľkú rolu v udržaní kvality života prijímateľov sociálnej služby.