AMAKIDS

Dňa 13.12.2022 k nám do Zariadenia sociálnych služieb, Zobor zavítali manželia Stankovičoví z Akadémie pre rozvoj intelektu AMAKIDS. Táto akadémia pôsobí vo viacerých mestách na Slovensku a ponúka svoje programy pre rozvoj inteligencie prostredníctvom mentálnej aritmetiky. Pre priblíženie týchto programov nám manželia predstavili unikátne počítadlo ABAKUS s konkrétnymi príkladmi, ktoré si vyskúšali aj naši prijímatelia sociálnej služby. Počítanie s abakusom bolo pre prijímateľov sociálnej služby veľmi zaujímavé, nenáročné. Pre lepšie pochopenie o čo vlastne ide, načrieme v krátkosti do histórie.

 

Abakus (z lat. abacus) je jednoduchá a historicky veľmi stará mechanická pomôcka, takzvané počítadlo pochádzajúce z Ázie, ktoré používali mnohé národy, ako napríklad Sumeri, Egypťania, Gréci, Peržania. V mnohých krajinách je bežne používané dodnes. Existuje viacero druhov abakusu, no najznámejší je ten japonský – SOROBAN.

U starovekých Egypťanov mala tvar dosky z vypálenej hliny, v ktorej boli vyryté zvislé žliabky. V nich sa posúvali nahor i nadol „počítacie“ kamienky. Rimania abakus zdokonalili: nahradili hlinu bronzom a v drážkach sa pohybovalo deviatimi kamienkami alebo jedným väčším v hodnote päť, a štyrmi malými. Každý žliabok označoval jeden číselný rad (jednotky, desiatky, stovky…), navyše tu bol žliabok určený pre dvanástiny. Tento abakus umožňoval základné aritmetické operácie i s veľkými číslami.

Práca na abakuse je jednoduchá a potrebné vedomosti sa získavajú rýchlo, hravým a zábavným spôsobom. Podstatou abakusu je fakt, že si za jeho pomoci človek predstavuje čísla ako hmotnú vec a nie ako abstraktný pojem. Každé číslo, akékoľvek veľké, sa môže ľahko a jednoducho znázorniť určitým rozvrhom guľôčok. Posúvanie guľôčok umožňuje človeku vnímať ich dotykom, vidieť farbu, počuť zvuk práce na počítadle. Počas premýšľania o číslach a matematických operáciách zapájame súčasne viac zmyslov, čím je proces učenia efektívnejší.

Po úspešnom zvládnutí práce s číslami na abakuse začína mentálne počítanie. Abakus sa viac nepoužíva fyzicky, ale sa predstavuje v mysli a vtedy sa začína mentálne počítanie (mentálna aritmetika). Týmto spôsobom sa staroveké počítadlo mení na dômyselné mentálne zariadenie, pomocou ktorého sa počítanie odohráva v ľudskom vedomí. Zlepšuje sa schopnosť používať obe mozgové hemisféry súčasne. Pravidelným tréningom sa rozvíja logika, pozornosť, pamäť, sústredenosť, fotografická pamäť, predstavivosť, kreativita a emocionálna inteligencia. V západných krajinách sa táto metóda mentálnej aritmetiky používa napríklad aj pri boji s alzheimerom a práve preto sa do tejto metódy môžu zapojiť aj dospelí a seniori.

Hodina mentálnej aritmetiky nadchla nielen zúčastnených zamestnancov ale i prijímateľov sociálnej služby a preto veríme, že v novom roku nadviažeme na ďalšiu spoluprácu a otvoríme kurz pre našich prijímateľov.