Dni dobrovoľníctva

V piatok 21.9.2012 sa v rámci Dní dobrovoľníctva organizovaných Nitrianskym centrom dobrovoľníctva uskutočnila vychádzka do mestského parku na Sihoti, ktorej účelom bolo oboznámiť seniorov s chôdzou so špeciálnymi palicami nazývanou Nordic walking a pomôcť im pri jej správnom používaní.
Vďaka peknému počasiu a nenáročnej trase popri rieke a cez park mala akcia úspech aj u klientov so zdravotnými obmedzeniami.

 

Deň srdca 2012

V rámci septembra, ktorý bol opäť vyhlásený za Mesiac o srdcových témach sa aj v našom zariadení uskutočnili merania cholesterolu a krvného tlaku a taktiež aj individuálne poradenstvo pre klientov nášho zariadenia. Celú akciu pod názvom Deň srdca zastrešoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra.

 

Každý klient, ktorý prišiel na vyšetrenie odchádzal s dobrým pocitom, že vďaka vyšetreniam zistil svoj aktuálny zdravotný stav, s množstvom užitočných rád a informácií a taktiež s odmenou vo forme symbolického červeného srdiečka.

 

Nordic walking – chôdza po novom

V utorok 25. septembra 2012 sa 6 našich klientiek zúčastnilo novinky v podobe Nordic walkingu, ktorú pre seniorov pripravilo Mesto Nitra. Výlet, ktorého hlavnou myšlienkou bolo oboznámenie seniorov s Nordic walkingom, bol obohatený zaujímavým rozprávaním turistického sprievodcu.

 

 
 
Celý článok s fotografiami >>>

Sadzby úhrad platné od 1.7.2012

Od 1.7.2012 sú v platnosti nové sadzby úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov ZOBOR v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č.6/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.

 

Cenník Zariadenie pre seniorov

Cenník Zariadenie opatrovateľskej služby

Cenník úhrad za sociálne služby poskytované v zariadení pre seniorov prijímateľovi, ktorý bol do zariadenia pre seniorov prijatý z iných vážnych dôvodov.

Absolventi PC kurzu

Traja naši klienti v uplynulých mesiacoch absolvovali počítačový kurz organizovaný Správou zariadení sociálnych služieb Mesta Nitry. Vo štvrtok 28.6. sa konalo slávnostné odovzdávanie diplomov absolventom všetkých kurzov prebiehajúcich v minulom semestri. Dvaja naši klienti úspešne absolvovali prvý semester a jeden klient má úspešne za sebou dokonca už 8 semestrov tohto kurzu.
Všetky trom našim absolventom tohto kurzu gratulujeme k ich veľkému úspechu.

 

Nitra má talent

V stredu 20. júna 2012 sa naše klientky zúčastnili kultúrno – zábavného podujatia Nitra má talent, ktoré sa konalo v Centre pre seniorov na Baničovej ulici.
Okrem bohatého programu, ktorý pripravili seniorské aj detské skupiny boli súčasťou programu aj rôzne súťaže, ktorých sa mohli zúčastniť seniori so svojimi vnúčatami a taktiež prednáška o zdravej výžive, ukážky cvičenia Zumby a jógy pre seniorov.