Nákup vozidla na rozvoz stravy

Správa zariadení sociálnych služieb v mesiaci november 2021 zakúpila do svojho autoparku nové motorové vozidlo OPEL Vivaro, ktoré bude slúžiť na rozvoz stravy pre dôchodcov v Nitre.
Vozidlo bolo v predajni MaH slávnostne prevzaté vedúcou hospodárskeho úseku BaO Ing. Martou Vaškovou. Riaditeľka PhDr. Libuša Mušáková následne odovzdala vodičovi Michalovi Holčovskému vozidlo do užívania.

   

Prajeme veľa šťastných a bezpečne najazdených kilometrov.